Trykknapp Viftereguleringskrets med skjerm

Trykknapp Viftereguleringskrets med skjerm

En veldig interessant trykknappstyrt vifteregulatorkrets med LED-display er forklart i følgende artikkel, som kan bygges og installeres hjemme for det foreslåtte formålet. Ideen ble bedt om av Mr. Sriram KP.Designet

Normalt bruker alle vifteregulatorer en mekanisk eller elektronisk bryter for hastighetskontroll. Den mekaniske typen vifteregulatorer bruker vanligvis en klikkende rotasjonsbryter, mens de elektroniske for det meste kan sees med en jevnt justerbar Pot-type kontroll.

Selv om de elektroniske versjonene er mer effektive enn de mekaniske variantene, mangler disse muligheten til å vise hastighetsnivåene nøyaktig, og dessuten ser pottekontrollfunksjonen ganske utdatert, teknologisk.

Den foreslåtte trykknappviftereguleringskretsen med display som er diskutert i dette innlegget, bruker PWM-kontroll for å kontrollere hastigheten på viften og gjør det mulig for brukeren å gjøre det samme ved å bruke en opp- og ned-trykknappordning. I tillegg har designet også en 10 LED-hastighetsnivåindikator som svar på knappene.

Trykknapp Viftereguleringskrets med skjermKretsdrift

Kretsen kan forstås med følgende forklarte punkter:

555 IC1 er konfigurert som en klokkegenerator, og den andre 555 IC2 som en PWM-generatorkrets .

De høyfrekvente klokkene generert av IC1 blir matet til pin 2 av IC2 som brukes av IC2 for å generere trekantbølger ved pin # 7

Trekantbølgene ved pinne nr. 7 på IC2 sammenlignes med potensialforskjellen ved pinnen nr. 5 for å generere de tilsvarende PWM-ene på pinnen nr. 3.

Avhengig av denne potensielle forskjellen, blir PWM-utgangen på pin # 3 justert i smale pulser (for lavere potensialer) og bredere pulser (for høyere potensialer).

Ovennevnte potensielle forskjell ved pin # 5 er avledet fra utgangene til IC LM3915, som er en punkt / bar-modus LED sekvensiell driver IC.

Her er denne IC konfigurert som en opp / ned trykknapp driverkrets . Ved å trykke på de aktuelle knappene kan utgangene sekvensere med en logikk lav fra pin nr. 1 til pin nr. 10 og omvendt.

Motstandene på tvers av disse utgangene som er tilknyttet pinne nr. 5 av IC2 er anordnet på en gradvis inkrementerende måte fra pinne nr. 10 til pinne nr. 1, slik at pinne nr. 1 har motstanden med høyeste verdi og pinne nr. 10 den laveste verdien motstand.

Motstanden med høyeste verdi kan være en 6K8 og den laveste verdien kan være 100 ohm, mens den andre i mellom gradvis og proporsjonalt skal velges og fordeles over disse verdiene.

LED-motstandene kan være alle 1K-motstander.

Når en av trykknappene vilkårlig trykkes slik at utgangssekvensen beveger seg over en av utgangene, genererer motstanden ved denne utgangen i forbindelse med R8 en spesiell potensialforskjell ved stift nr. 5 av IC2 som i sin tur bestemmer PWM-bredden ved pin nr. 3 av IC2.

Denne PWM-en blir deretter matet til en spesialisert triac-driveroptokobler IC MOC3043, som leser PWM-ene gjennom lysdiodenes gjennomsnittlige intensitet og driver den tilkoblede triacen tilsvarende og gir tilsvarende mengde AC på den tilkoblede belastningen.

Den tilkoblede belastningen her er en vifte, og får viften til å rotere med den angitte hastigheten, i samsvar med den matede PWM.

LED-skjermen reagerer på trykknappen og hopper over utgangene til LM3915 på en opp / ned måte så lenge knappen er i nedtrykket modus, og setter seg til den valgte pinout så snart den respektive knappen slippes.

Dermed indikerer LED-en hastighetsnivået mens den tilsvarende potensialdeleren som er opprettet ved denne pinout, bestemmer PWM-nivået ved pin nr. 3 på IC2 som deretter blir videresendt til triac-driverens optokobler.

Hele kretsen til den ovenfor forklarte trykknappvifteregulatoren drives fra en enkel, stabilisert transformatorfri strømforsyning ved hjelp av den viste 0,47uF kondensatoren, en 12V zenerdiode og en 1N4007-diode.
Forrige: Avsaltingssystem for gråvannsrenser Neste: Lag denne SleepWalk Alert - Beskytt deg mot Sleepwalking-farer