Kategori — 3-Fase Kraft

Enfasespenning fra trefasespenningskilde

Innlegget forklarer en enkel reléovergangskrets for å trekke ut enfaset vekselstrøm fra en trefaset vekselstrømskilde, uavhengig av tilstanden om alle de tre fasene er til stede

Kjører 3-faset motor på enfasetilførsel

Å kjøre en trefasemotor på en enfasetilførsel direkte gjennom vanlige metoder kan være vanskelig og farlig. Det krever nøyaktig utformede kretser for å implementere operasjonene. Her jeg

3-fase signalgeneratorkrets ved bruk av Opamp

Mange ganger finner vi det avgjørende og praktisk å ha et ekte trefasesignal for å evaluere mange forskjellige elektroniske konfigurasjoner, for eksempel trefasevisningsomformere, trefasemotorer, omformere

3-fase børsteløs (BLDC) motordriverkrets

I dette innlegget lærer vi hvordan du lager en enkel 3-faset børsteløs likestrømsmotordriverkrets. Kretsen bruker den populære IRS2330 3-fase driver IC Den presenterte ideen ser ut

Kompakt 3-fase IGBT-driver IC STGIPN3H60 - datablad, pinout

I dette innlegget diskuterer vi databladet og pinout-spesifikasjonen til IC STGIPN3H60 fra ST-mikroelektronikk, som kanskje er den slankeste og smarteste 3-fase IGBT-driver IC med