Kategori — Lm3915 Ic

Soil Moisture Sensor Meter Circuit med automatisk vannsprøyte

Artikkelen forklarer en 10-trinns jordfuktighetsmåler krets med en integrert automatisk vannsprutemekanisme for å gjenopprette jordens kritiske tilstand. Ideen ble etterspurt