Kategori — Ultralydsprosjekter

6 beste ultralydskretsprosjekter for hobbyister og ingeniører

Innlegget diskuterer 6 svært nyttige, men enkle ultralydssender- og mottakerkretsprosjekter som kan brukes til mange viktige applikasjoner, for eksempel ultralyd fjernkontroll, innbruddsalarmer, elektronisk

Ultralyds brannalarmkrets ved bruk av luftturbulensdeteksjon

Den enkle ultralydsbrannalarmkretsen som er forklart nedenfor, oppdager en brannfare ved å plukke opp variasjonene i de omkringliggende luftbølgene eller luftturbulensen. Den høye følsomheten