Kategori — Smps

High Power DC til DC Converter Circuit - 12 V til 30 V Variabel

Innlegget forklarer hvordan du lager en høy effekt DC til DC boost-omformerkrets som vil øke en 12 V DC til et høyere nivå opp til 30

Rollen til induktorspolen i SMPS

Det mest avgjørende elementet i en omformet omformer eller en SMPS er induktoren. Energi lagres i form av et magnetfelt i kjernematerialet til