Kategori — Oscillatorkretser

Forstå Crystal Oscillator Circuits

Grunnleggende solid state krystalloscillatorkretskonfigurasjoner er i dag mer utviklet, nesten alle kretser er modifikasjoner av de allment anerkjente vakuumrørsystemene som Pierce, Hartley, Clapp og Butler

Faseskiftoscillator - Wien-Bridge, Buffered, Quadrature, Bubba

En faseforskyvningsoscillator er en oscillatorkrets designet for å generere en sinusbølgeutgang. Den fungerer med et enkelt aktivt element som en BJT eller en op amp konfigurert i

Op amp oscillatorer

En oscillatorbygging ved hjelp av en op amp som det aktive elementet kalles en op amp oscillator. I dette innlegget lærer vi hvordan vi designer opamp-baserte oscillatorer, og om

Hvordan fungerer blokkerende oscillator

En blokkerende oscillator er en av de enkleste formene for oscillatorer som er i stand til å produsere selvbærende svingninger ved bruk av bare noen få passive og en enkelt

LC Oscillator Arbeids- og kretsdiagramdetaljer

I dette innlegget skal vi forstå hvordan LC-oscillatorkretser fungerer, og vi skal konstruere en av de populære LC-baserte oscillatorene - Colpitts oscillator. Hva er

Sine-Cosine Waveform Generator Circuit

Kretsen som er diskutert nedenfor er designet for å generere presise sinus- og cosinusbølgeformer, som er helt identiske med dimensjonene, men som er 90 ° utenfor fasen. Det er en rekke