Kategori — 324 Ic-Kretser

Hvordan grensesnitt 4 × 4 tastatur med Arduino

I dette innlegget skal vi lære hvordan vi kan grensesnitt et 4x4 tastatur med Arduino. Vi skal se hva som er et tastatur, hvordan det er konstruert og

Hvordan Flex-motstander fungerer og hvordan du kobler det til Arduino for praktisk implementering

Som elektronikkentusiaster kan vi komme over mange slags motstander, fra liten fast motstand til høystrøms bulkreostat. Det er enorme klassifiseringer blant motstandene, men her vil vi

Flere batteriladerkretser med Dump Kondensator

I denne artikkelen vil vi prøve å bygge en automatisk batteriladerkrets ved hjelp av dumpkondensatorkonsept for selvregistrering og lading av flere batterier. Ideen var

RPM Controller Circuit for Diesel Generators

Innlegget diskuterer en dieselgenerator RPM-kontrollerkrets for båter som bruker PWM-teknikk, og bruker også en enkel triac shuntkrets. Ideen ble etterspurt av Mr. Dave. Krets

Forhindre at forsterkerens sikring blåser under strømbryteren

Blir strømforsterkerens sikring under strømbryteren PÅ? Det kan skje på grunn av den opprinnelige høye strømmen som trekkes av høyttalerne, når strømmen slås PÅ. De

Hvordan lage en enkel matematisk kalkulator ved hjelp av Arduino

I dette innlegget skal vi lage en kalkulator ved hjelp av Arduino, som kan utføre langt komplekse aritmetiske beregninger enn en vanlig kalkulator. Mottoet til dette innlegget er ikke det